Organisaties

Filter op type:
Filter op letter:
-
Het Danspaleis
Cultuur, Sport

Zet zich landelijk in om ouderen vitaal en inclusief te houden met dansen en muziek. In samenwerking met zorg en welzijnspartijen, organisaties die met ouderen werken, en met vrijwilligers. Een rijdend discomeubel, glimmende dansvloer, feestelijk decor en gastvrouwen en –heren, geïnspireerd op bijvoorbeeld de jaren ’40 en ’50, maken het Danspaleis tot een vrolijk feest van herkenning. 

hetdanspaleis.com

Home Start
Zorg & Welzijn

Ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen.

home-start.nl

Hospice 'In Vrijheid'
Zorg & Welzijn

Biedt palliatieve terminale zorg die zich richt op het verminderen van het lijden en op verbetering van de kwaliteit van het leven van de mensen in de laatste levensfase. Autonomie van de bewoner en zijn naasten is een belangrijk uitgangspunt. 

hospice-in-vrijheid.nl

Hospice Het Thuis van Leeghwater
Zorg & Welzijn

Biedt palliatieve terminale zorg in de laatste levensfase. De zorg gericht is op kwaliteit van leven en niet op genezing. Persoonlijke aandacht, pijn- en symptoombestrijding staan daarbij voorop.

hospiceleeghwater.nl

Humanitas
Zorg & Welzijn

Ontwikkelt en organiseert voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De vrijwilligers helpen deelnemers in activiteiten zoals Home-start, Steun bij Verlies, Thuisadministratie, Doe mee met Taal en Vriendschappelijk Huisbezoek. 

humanitas.nl/zawa

Indigo
Zorg & Welzijn

Biedt mentale ondersteuning door middel van (gratis) cursussen, voorlichting en Basis GGZ behandelingen.

indigowest.nl

ISTO Logopedie en Neurologie
Zorg & Welzijn

Staat voor een op de persoon gerichte specialistische aanpak van logopedische problemen van kinderen en volwassenen. De praktijk is een 1e lijns logopediepraktijk. Er is geen verwijzing nodig. Organiseert tevens op zaterdagochtend een voorleesclub voor kinderen vanaf 4 jaar door vrijwilligers. 

logopedieneurologie.nl

IVN Waterland
Overige

Brengt de mens dichterbij de natuur in al haar aspecten in de regio Waterland. En organiseert activiteiten  zoals excursies, workshops en cursussen gericht op mensen bewuster maken van het effect van het handelen op natuur, milieu en landschap nu en in de toekomst. 

ivn.nl/afdeling/waterland

Kinderboerderij de Ridder
Overige

Biedt de mogelijkheid aan mensen om in contact te komen met allerlei boerderijdieren.

purmerend.nl/kinderboerderij-de-ridder

Kledingbank Purmerend en omstreken
Zorg & Welzijn

Biedt kleding en schoenen aan mensen die door omstandigheden onvoldoende kleding kan kopen.

clup.nl/kledingbank

KNGF Geleidehonden
Zorg & Welzijn, Overige

Ondersteunt mensen met een beperking met een professioneel opgeleide hond. Om dit werk te steunen kunnen mensen op verschillende manieren helpen, zoals bijvoorbeeld meelopen met een sponsorloop en donaties vragen voor KNGF, taarten bakken en verkopen of doppen sparen. 

geleidehond.nl

Knutselkookclub
Overige

Organiseert kookclubs, creatieve activiteiten en kinderfeestjes voor kinderen van kleuter tot tiener, BSO en op evenementen. 

knutselkookclub.nl

Kunsthuis Waterland
Cultuur

Zet zich in als intermediair tussen hedendaagse beeldende kunst en vormgeving en de bewoners van Purmerend en de regio Waterland. Dit doen zij door kunst uit te lenen, organiseren van tentoonstellingen en educatieve activiteiten.

kunsthuiswaterland.nl

Landzijde
Zorg & Welzijn, Overige

Biedt de mogelijkheid aan mensen die dat nodig hebben, om te genieten, te leren en te werken op een zorgboerderij. Landzijde is de overkoepelende organisatie in Noord-Holland met meer dan 115 aangesloten agrarische bedrijven.

landzijde.nl

Leviaan
Zorg & Welzijn

Begeleidt mensen met psychische kwetsbaarheden bij het bepalen van het gewenste leven en de stappen om naar dat leven toe te werken.

leviaan.nl

Mentorhulp.nl
Zorg & Welzijn

Adviseert, behartigt belangen en vertegenwoordigt mensen die niet meer zelf kunnen beslissen over hun verzorging en begeleiding. Een mentor wordt benoemd door de rechtbank, is HBO+ gediplomeerd, SKJ geregistreerd en heeft minimaal 19 jaar  professionele ervaring in de zorgsector. 

mentorhulp.nl

Muziekschool Waterland
Cultuur

Streeft naar grotere cultuurparticipatie door het bieden van betaalbare en toegankelijke muziekeducatie: lesmateriaal voor scholen, popfabriek, koren, esembles en orkesten. 

muziekschoolwaterland.nl

Natuurmonumenten
Overige

Maakt zich sterk voor de natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die zij beheren, maar ook daarbuiten. Maakt, verzorgt en en beschermt natuur, zodat huidige en de toekomstige generaties hier samen van kunnen genieten.

natuurmonumenten.nl

NKT Theaterschool
Cultuur

Biedt wekelijks ruim 480 kinderen en jongeren, van 4 tot 21 jaar, naschools en in de avond lessen zang, dans en spel.

nkt.nl

NL Plein
Cultuur

Biedt de mogelijkheid om onder de begeleiding van een vrijwilliger samen met anderen te oefenen met lezen, schrijven, Nederlands spreken of te leren werken met de computer. 

bibliotheekwaterland.nl/nl-plein-nieuw.html

Odion
Zorg & Welzijn

Ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking om iedere dag zo fijn mogelijk te maken. Thuis of buitenshuis, op het werk of in de vrije tijd; op een manier die past bij zijn of haar ontwikkeling.

odion.nl

Onder de Linden
Cultuur

Biedt podium aan cabaret voorstellingen, koffieconcerten, kindervoorstellingen en het muziekprogramma "Zondagmiddag Live". Onder de Linden is een vestzaktheater dat draait op vrijwilligers. 

onderdelindenbeemster.nl

Opgewekt in Purmerend
Overige

Zet zich voor de verduurzaming van Purmerend en omgeving. Stimuleert nodige veranderingen in het dagelijks denken en doen die nodig zijn om te zorgen dat de toekomstige generaties ook kunnen voorzien in hun essentiële behoeften.

opgewektinpurmerend.com

P3 Purmerend
Cultuur

Biedt een podium voor live popmuziek, dance en theater in regio Waterland. 

p3purmerend.nl

Parnassiagroep
Zorg & Welzijn

Biedt hulp en zorg bij psychische en psychiatrische klachten.

parnassiagroep.nl